Lai neapjuktu nodokļu likumdošanā, bet to korekti izprastu savas uzņēmējdarbības kontekstā, piedāvājam profesionālas nodokļu konsultācijas. Mūsu sertificētie nodokļu konsultanti profesionāli vadīs cauri nodokļu likumdošanas normatīvajiem aktiem un regulējumiem, lai ikviens izprastu to ietekmi un sekas uz īstenoto uzņēmējdarbību.

Nodokļu konsultācijas ļauj izprast nodokļu politiku, nodokļu veidus un saskatīt nodokļu piemērošanas likumsakarības un sekas. Esam pārliecināti, ka nodokļu konsultācijas ir atbilde uz jautājumiem par nodokļu veidiem, apjomu un saistībām. Ja nodokļi šķiet slogs, izmantojiet mūsu nodokļu konsultācijas, lai identificētu potenciālos riskus, strukturētu īstenojamo nodokļu politiku un iegūtu pilnu informāciju par iespējamajiem nodokļu atvieglojumiem.

Nodokļu konsultācijas laikā kopā ar konsultantu ir iespējams izstrādāt nodokļu maksas plānu. Nodokļu plāns ļauj optimāli īstenot nodokļu samaksu un izmantot likumdošanā pieļautās priekšrocības. Nodokļu plānošana tiek veikta saskaņā ar valstī aktuālo nodokļu likumdošanu.

Jautājumi par nodokļu optimizāciju bieži izskan nodokļu konsultācijas laikā. Nodokļu optimizācija ir vērsta uz nodokļu maksājumu samazināšanu likuma ietvaros, izmantojot nodokļu atvieglojumus, atbrīvojumu un citas pieļaujamas metodes.

Īpaši pieprasītas ir nodokļu konsultācijas par nodokļu deklarāciju korektu aizpildīšanu un iesniegšanu. Mēs sniedzam gan konsultācijas, gan praktisku palīdzību nodokļu deklarācijas sagatavošanā un iesniegšanā.

Mēs piedāvājam nodokļu risku novērtējumu, lai savlaicīgi identificētu potenciālās nepilnības vai draudus, kas saistīti ar nodokļu politiku uzņēmumā. Ieteikumi to novēršanai un mazināšanai ir zelta vērtē, jo spēj nosargāt uzņēmuma resursus. Izmantojiet iespēju saņemt nodokļu konsultācijas ar nodokļu risku novērtējumu, savlaicīgi pasargājot sevi no zaudējumiem vai strīdus situācijām.

Nodokļu strīdi nebūt nav jauna parādība, šī tendence nezaudē savu aktualitāti arī šajā gadsimtā. Dažādi tulkotie un izprastie nodokļu likumdošanas regulējumi kļūst par strīdu iemeslu, kas jārisina tiesā. Lai savlaicīgi izvairītos no potenciālajiem nodokļu strīdiem, ir svarīgi izprast nodokļu politiku, tiesību regulējošos aktus, pušu pienākumus un atbildības, tādēļ rekomendējam nodokļu konsultācijas kā preventīvu drošības pasākumu.

Nodokļu konsultācijas ir pakalpojums, ko sniedzam gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, neatkarīgi no profesionālās darbības jomas. Mēs nepagurstoši sekojam līdzi normatīvu un tiesisko aktu grozījumiem, regulu un likumdošanas papildinājumiem, kas attiecināmi uz nodokļu politiku Latvijā, tādēļ mūsu nodokļu konsultācijas vienmēr būs aktuālas un uzticamas. Ja nodokļu izprašana sagādā galvassāpes, nekavējies un uzdod savu jautājumu mums - mēs sniedzam drošas